Hvis du har behov for rådgivning omkring rejse og vaccinationer, henviser vi dig til rådgivning på vaccinationscenter. Se links nedenfor.

Links www.ssi.dk/Vaccination.aspx

Vaccinationshonorar for vaccination, som ikke betales af sygesikringen, koster pr. 1/1-2024 kr. 300,00. Herudover kan der være udgift til selve vaccinen, som du enten selv henter og betaler på apoteket eller efter aftale med sekretær køber af klinikken.